Dostępna kostka brukowa
Kostka brukowa
gazon

MATERIAŁY BUDOWLANE

Oferujemy w ciągłej sprzedaży materiały wykorzys­tywane do budowy dróg, ogrodów, obejść przydomowych – a są to między innymi:

Firma TOBRUK oferuje materiały do budowy dróg, takie jak: kostka brukowa, krawężniki, kruszywa drogowe, żwir, piasek.